Maria,  ó neposkvrněná Matko Spasitele  mého,
Jenž na dřevě kříže krvavou smrt podstoupil,
abych došel věčného spasení.  –
Tys po Bohu jediná naděje má,
vroucí a pevná důvěra,
ó přjmiž mne v milost svou.  –
Vyvolená, jenž jsi  nosila  Syna Boha pravého
pod Srdcem svým neposkvrněným,
oroduj za mne, za mé přátely,
za všecky opuštěné a nemocné
a za celé pokolení lidské !
Amen.

Advertisement