Ó   svatá Panno Maria!  Tys Matka plná  milosti,
přijď mi ku pomoci
a pros za mne svého nejmilejšího Syna.
Ó zdrávas Maria, dcero Boha Otce!
Zdrávas, Matko Boha Syna!
Zdrávas, choti Boha Ducha svatého!
Zdrávas, Chráme Trojice svaté!
Zdrávas, Královno anjelů, mistryně Evangelistů,
učitelkyně apoštolů, okraso vyznavačů, koruno panen!
Zdrávas, prostřednice mezi Bohem a člověkem,
milosti plná, Duchem svatým zastíněná,
s kterou a v které Bůh přebýval!
Zdrávas, nade všecky ženy požehnaná,
sama jediná mezi dcerami ženskými
za Matku nejvyšší zvolená,
jenž jsi počala a porodila požehnaný Plod,
zplozeného světa Vykupitele Krista Ježíše,
u kterého, jakožto Matka u Syna,
přímluvou svou nám vše dobré vyžádati můžeš.
A protož, ó Maria, buď orodovnice naše u svého milého Syna !
Oroduj za nás, bídné, hříšné a nehodné
u požehnaného Syna svého,
ve všech potřebách a důležitostech našich,
obzvláště pak v poslední hodinu smrti.
Amen.

Advertisement